Wielkie możliwości

Wielkie możliwości

Użytkowanie płyt szalunkowych jest nieomal nieograniczone nachyleniem połaci dachowej: możemy je stawiać na dachach o nachyleniu 5 stopni. Znakomicie przydają się do chronienia pokryw łukowych, których promień zawiera się w przedziale od 5 do 9 m. Płyty faliste są lekkim przykryciem, które nie obciąża zbytnio będącej struktury dachowej. Z powodu małego ciężaru istniejąca więźba dachowa nie wymaga przeważnie hartowania elementów. Jeżeli nie będzie można nim przykryć dachu, to tym bardziej nie da się nałożyć odmiennego, masywniejszego pokrycia. Dlatego przed zamianą pokrycia na inne należy zbadać stan więźby dachowej. Jej oględzin powinien dokonać budowniczy.

Zweryfikuje on, czy wymaga konserwacji, a także na ile możemy ją więcej obciążyć. Zawrze przy tym ciężar nie tylko kolejnego pokrycia, lecz też wszelkich potrzebnych pod nim powłok - wraz z ciężarem ocieplenia, jeśli przebudowę pokrycia łączy się z wdrożeniem poddasza nieużytkowego do użytków mieszkalnych. Idealnym wyborem będzie też wyposażenie się w przedmioty takie jak: Płyta szalunkowa, płyta OSB. Z tym, że nawet wtedy, kiedy dach był wcześniej ocieplony, wielkość powłok ocieplenia na pewno należy zwiększyć. Na dotychczasowym pokryciu. Płyty faliste możemy budować na poprzednim pokryciu - bez jego likwidowania. Nie należy stosować tego rozwiązania na pokryciu z sklejek azbestowo- cementowych, albowiem i tak potrzeba będzie je wyeliminować.

Nawet jeżeli jest ono w dobrym stanie, możne zostać na dachu do 2032 roku. Najczęściej w ten sposób tworzy się płyty na papie nałożonej na deskowaniu. Przy przebudowie pokrycia na płyty faliste zależnie od wyglądu deskowania oraz papy wykorzystuje się następujące metody:

  • gdy zniszczona jest tylko papa - należy ją zdjąć oraz na jej usytuowanie nałożyć na deskowaniu folię wysoko paroprzepuszczalną, łącząc ją do deskowania kontrłatami. Do nich, porównywalnie jak uprzednio, mocuje się łaty oraz montuje na nich nowe pokrycie;
  • gdy spróchniałe bądź zagrzybione jest poszycie z drewna - powinno się je usunąć wraz z papą. Zamiast deskowania oraz papy na belkach układa się folię wysokoparopprzepuszczalną mocowaną kontrłatami do krokwi.