Technika dawniej i dziś

Technika dawniej i dziś

Od zarania dziejów na Ziemi przewija się motyw techniki. Już w starożytności, bowiem ma ona swoje początki. Okazałe budowle, piramidy czy przepiękne ogrody są doskonałym dowodem na to, że technika nie była obca naszym przodkom. Potrafili oni, bowiem dokonać skomplikowanych obliczeń architektonicznych, ale nie tylko. Dlatego uważa się, że ten zbiór środków i czynności do wytwarzania dóbr materialnych swój początek ma z chwilą pojawienia się człowieka pierwotnego. Oczywiście ta dziedzina nauki wraz z upływem czasu ewoluowała. W starożytności mogliśmy zaobserwować już budowanie zorganizowanych społeczności skupionych w przemyślanych miastach – państwach. Następnie nastało średniowiecze.

Tutaj technika prężnie rozwijała się w kunszcie wojennym. Nowe rodzaje broni, nowe wojenne techniki czy strategie było wynikiem posuwającej się do przodu myśli ludzkiej człowieka. W późniejszych epokach mamy do czynienia już z masowym rozwojem techniki. Stała się ona powszechna oraz znalazła zastosowania w wielu dziedzinach życia na przykład w rolnictwie. Nowe maszyny były tworzone z myślą, aby ulżyć człowiekowi. Taka koncepcja przetrwałą do naszych czasów, czego skutkiem jest chociażby samochód. Co my byśmy zrobili bez twórców takich rzeczy jak telefon, komputer lub telewizor?