Teatr alternatywny

Teatr alternatywny

Jest to teatr nowatorski, doświadczalny, samodzielny oraz bezpośredni. Przede wszystkim jest to teatr szukający nowych środków wyrazu w spektaklach aktorskich, który stwarza pewne stosunki między aktorem a widzem. Cechą teatru alternatywnego jest to wyższość moralności nad stylowością, identyfikowanie życia prywatnego z pracą w teatrze. Jest to teatr zwany teatrem awangardowym, który gra dosyć nietradycyjny, tajemniczy repertuar. Jest to także teatr groteskowy, w którym występuje dużo absurdu i parodii, a także dramaturgii.

Teatr alternatywny jest zwany również antyteatrem, gdzie utwór sceniczny odwraca się od zwyczajnych standardów w dziedzinie twórczości pełnej tragizmu, jak i przedstawienia. W tym teatrze wystawiane są sztuki pełne czarnego humoru, śmieszności, groteskowości. Przede wszystkim są to przedstawienia wystawiane przez artystów dla widza, który zrozumie treść utworu. Teatr alternatywny to teatr nietypowy, eksperymentalny, zaskakujący, pełen grozy i dziwności.