Kondycja pierwszych firm ubezpieczeniowych po zakończeniu wojny

Kondycja pierwszych firm ubezpieczeniowych po zakończeniu wojny

Jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które z zawieruchy wojennej wyszło obronną ręką była Warta S.A. Ubezpieczenia zostały potem zdominowane przez tą firmę, która stała się monopolistą na rynku ubezpieczeń polskich, osobowych i majątkowych zawieranych na zasadzie reasekuracji czy wykorzystujących waluty obce. Warta musiała walczyć o klientów z drugim monopolistą ubezpieczeniowym jakim było PZU, które stało się integralnym organem państwowym i elementem administracji państwa polskiego. Przełomowe wydarzenie, które zrobiło sporo zamieszania i spowodowało, że ubezpieczenia stały się powszechniejsze wśród społeczeństwa była ustawa z 1984 roku, dotycząca ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

W myśl tej ustawy na polskim rynku miały prawo istnieć także inne towarzystwa ubezpieczeniowe, które miały powstawać w formie zakładów państwowych albo też spółek akcyjnych, gdzie większość akcji należałaby do skarbu państwa. Ta ustawa dowiodła, ze ubezpieczenia w Polsce dalej znajdowały się na ograniczonym terenie, gdzie miały szans działać formy prywatne. Nowelizacja ustawy z 1984 roku zniosła wszelkie zapisy, które dotyczyły własności i pozostawiała tylko generalne zasady, jakie miały regulować rynek ubezpieczeń. Można przyjąć, że te zmiany były pierwszymi krokami do liberalizacji rynku ubezpieczeniowego.