Bank zastrzega dodatkowe opłaty

Bank zastrzega dodatkowe opłaty

W umowach pożyczkowych  można znaleźć zapis, iż opłaty za zmianę umowy kredytowej (wcześniejsza spłata, przewalutowanie, zmiana wysokości raty) będą pobierane w wysokości ustalonej w tabeli opłat. Przy tak sformułowanym zapisie pojawia się pytanie, co będzie, jeśli w trakcie obowiązywania umowy kredytowej zmienią się stawki w bankowej tabeli opłat i prowizji. Która tabela obowiązuje kredytobiorcę - nowa czy ta z chwili podpisywania umowy?

Tutaj, niestety, należy odpowiedzieć jednoznacznie, że kredytobiorca będzie musiał ponieść koszty w wysokości określonej w tabeli prowizji i opłat obowiązującej w dniu dokonywania danej czynności. Jeśli więc na przykład postanowiliśmy spłacić kredyt wcześniej, a w umowie kredytowej przewidziano za to dodatkowe opłaty, odsyłając w kwestii ich wysokości do tabeli opłat i prowizji, to -jeżeli w umowie nie zastrzeżemy inaczej - zapłacimy tyle, ile wynika ze stawek obowiązujących w dniu dokonywania wpłaty.

Choć opisane zapisy są niejednokrotnie zamieszczane w umowach kredytowych, to banki egzekwują je prawie wyłącznie w razie problemów ze spłatą kredytu. Klienci terminowo regulujący swoje zobowiązania na ogół mogą spać spokojnie. Pozostaje jednak pewien margines niepewności co do tego, jak bardzo rygorystycznie bank będzie podchodził do zapisów umowy.